Novetats fiscals juliol 2014

Logo-blog

Novetats Fiscals

 

Dissabte passat dia 5 de juliol es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Real Decreto Ley 8/2014,de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència.

Aquesta norma ha entrat en vigor l’endemà de la publicació, és a dir, el passat diumenge 6 de juliol.

 

Des d’un punt de vista fiscal, conté algunes modificacions que a continuació passem a detallar:

 

1. – S’estableix un tipus reduït de retenció del 15% quan en l’exercici anterior els rendiments íntegres derivats d’aquestes activitats obtinguts pel contribuent haguessin estat inferiors a 15.000 euros, sempre que, a més, representin més del 75 per cent de la suma dels seus rendiments íntegres d’activitats econòmiques i treball.

 

2. – Amb efectes d’1 de gener de 2014 i exercicis anteriors no prescrits, per raons d’equitat i cohesió social, es declara exempt el guany patrimonial que pogués posar de manifest com a conseqüència de la dació en pagament o d’un procediment d’execució hipotecària que afecti l’habitatge habitual del contribuent.

 

3. – També amb efectes des de l’1 de gener de 2014, es permet la compensació de les rendes negatives de la base de l’estalvi derivades de deute subordinat o de participacions preferents, o de valors rebuts a canvi d’aquests instruments generades amb anterioritat a l’1 de gener 2015 amb altres rendes positives incloses en la base de l’estalvi, o a la base general procedents de la transmissió d’elements patrimonials.

 

4. – S’introdueix amb efectes des de l’1 de gener passat, i també per als fets imposables no prescrits, una exempció en l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de naturalesa Urbana per a les persones físiques que transmetin el seu habitatge habitual mitjançant dació en pagament o com a conseqüència d’un procediment d’execució hipotecària.

 

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *